Tag Archives: Trống rỗng

Trốn vào “Thị Fi” sau 1 ngày đầy giông bão

Trốn vào “Thị Fi” sau 1 ngày đầy giông bão. Những thứ tiêu cực đều bị bỏ ngoài cửa, chỉ còn lại 1 đầu ốc trống rỗng, đầy tính tò mò. Yah, This place could be my fav place when i’m too fucking tired with all those bullshit out there. ngủ ở chốn Thị Fi […]